Porównujesz: 0
System alarmowy do domu-jaki wybrać?


System alarmowy do domu-jaki wybrać?

System alarmowy do domu-jaki wybrać?Ogólna dostępność systemów security na rynku sprawiła, że są one co raz częściej wdrażane do ochrony domów jednorodzinnych i mieszkań. Jednym z podstawowych systemów, a zarazem najczęściej wykorzystywanym w domu jest System Sygnalizacji Włamania i Napadu. Dzięki relatywnie wysokiej skuteczności działania oraz niezawodności, systemy alarmowe zyskały na popularności , stając się ważnym elementem wyposażenia domowego. Możliwości technologiczne pozwalają nie tylko chronić posesję przed włamaniem oraz nieautoryzowanym wejściem. W tej chwili systemy alarmowe są bardzo intuicyjnymi oraz inteligentnymi instalacjami, posiadającymi wiele funkcji analitycznych, funkcji do zarządzania, monitorowania oraz programowania zdalnie. Z tego względu postanowiliśmy przygotować krótki artykuł na temat systemów alarmowych do domu.Ilustracja ukazująca schemat systemu alarmowego do domu

Schemat systemu alarmowego w domu

Z czego składa się system SSWiN?


SSWiN, potocznie nazywany systemem alarmowym składa się z urządzeń, których celem jest wykrycie wszelkich bodźców, przesłanie informacji o pracy systemu, a także powiadomienie i zasygnalizowanie o wystąpieniu zdarzenia alarmowego. Standardowy system alarmowy powinien zatem składać się z następujących urządzeń:


  • centrala alarmowa - działanie systemu alarmowego opiera się na przesyłaniu komunikatów oraz sygnałów do centrali alarmowej poprzez urządzenia składowe (czujki). Tym samym do zadań centrali alarmowej należy zbieranie i analizowanie sygnałów pochodzących z poszczególnych czujek, archiwizowanie zdarzeń i ich rejestrowanie, przesyłanie sygnałów alarmowych do sygnalizatorów oraz powiadamianie odpowiednich służb oraz użytkowników na temat alarmów i zarejestrowanych zdarzeń


  • czujniki (detektory) - są to urządzenia, które odpowiedzialne są za rejestrację wszelkich sygnałów, zarówno tych wywołanych przez ruch człowieka, próbę zbicia szyby lub otwarcia okna, a także wydobywaniem substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego (gazy, substancje usypiające, dym)


  • sygnalizatory - są to urządzenia, które w sposób dźwiękowy oraz świetlny sygnalizują o wystąpieniu zdarzenia alarmowego, naruszenia strefy bądź próby sabotażu


  • manipulatory - urządzenia, dzięki którym możemy zarządzać całą instalacją, uzbrajać oraz rozbrajać system, konfigurować ustawiania, a także monitorować jego pracę


  • zasilacze - system alarmowy musi posiadać dodatkowe zasilanie na wypadek awarii energetycznej, standardowe wykorzystywane są zasilacze buforowe (impulsowe)Możemy spotkać się ponadto z systemami bezprzewodowymi oraz przewodowymi. Standardowe instalacje wymagają wykorzystania dodatkowego okablowania w celu podłączenia instalacji do sieci energetycznej. Jeżeli możliwości położenia przewodów są ograniczone lub ze względu na specyfikę budynku niemożliwe, istnieje rozwiązanie alternatywne w postaci bezprzewodowego systemu alarmowego. Urządzenia posiadają w tym wypadku zestaw baterii, które gwarantują niezakłóconą pracę nawet do kilku lat. Sygnał przesyłany jest drogą radiową, a dla zachowania bezpieczeństwa stosowana jest często tak zwana dwukierunkowa komunikacja wraz z potwierdzeniami. W ten sposób mamy pewność, że sygnał jest odpowiednio chroniony przed ewentualną próbą manipulacji z zewnątrz.Ilustracja ukazująca elementy składowe instalacji alarmowej

Elementy składowe instalacji alarmowej

Na co zwrócić uwagę wybierając system alarmowy do domu?


Stworzenie idealnego systemu alarmowego, dopasowanego do naszych potrzeb oraz specyfiki budynku jest tylko na pozór łatwe. Aby system działał skutecznie należy wziąć pod uwagę wiele czynników związanych z montażem urządzeń w odpowiednim miejscu, doborem sprzętu, sposobem zarządzania, a także przyszłymi możliwościami rozbudowy oraz integracji z innymi systemami zabezpieczeń. W pierwszej kolejności skupmy się na samych urządzeniach, jakie wybrać oraz na co zwrócić uwagę podczas ich montażu.


Pierwszym krokiem jaki powinniśmy wykonać jest przygotowanie projektu instalacji, pozwoli ona określić nasze potrzeby, a także zdeterminuje ilość urządzeń jaką należy wykorzystać do prawidłowego działania systemu. Na szczególną uwagę należy zwrócić podczas doboru czujników, a następnie miejsca ich przeznaczenia. Należy pamiętać, że praca czujników ruchu PIR może być mocno ograniczona w miejscach silnie nasłonecznionych, w tym wypadku nie można instalować urządzeń naprzeciwko okien, bezpośrednio przy wywietrznikach powietrza lub innych źródłach emitujących ciepło. Wybór miejsca jest również bardzo istotny w przypadku czujników gazu, powinny one zostać montowane na odpowiedniej wysokości, np. czujnik czadu powinien zostać zainstalowany na wysokości ok. 30 cm od sufitu, w bliskości maksymalnie 6 metrów od potencjalnego źródła emisji tlenku-węgla (pieca gazowego, kuchenki gazowej).


Bezpieczeństwo domowników oraz stopień zabezpieczenia posesji jest w dużej mierze zależny od ilości wykorzystanych urządzeń. Można przyjąć, że dom jednorodzinny będzie lepiej chroniony jeżeli zastosujemy czujki ruchu, czujki kontaktronowe, czujki gazu oraz zalania wodą. Należy również pamiętać o możliwości integracji systemów lub stworzenia tzw. systemu inteligentnego domu.Ilustracja ukazująca schemat instalacji czujki czadu w domu

Schemat instalacji czujki czadu w domu

Zarządzanie i automatyka kluczem do skutecznej ochrony domu


Technologia idzie stale naprzód, a w raz z nią pojawiają się nowe rozwiązania, które pozwalają zmaksymalizować wydajność systemu alarmowego, a także mają duży wpływ na swobodę użytkowania. Nowoczesne systemy alarmowe dają użytkownikom wiele możliwości zarządzania, monitorowania oraz sterowania systemem, rozpoczynając od powiadamiania GSM poprzez zdalną kontrolę za pomocą aplikacji mobilnej na telefon. Inteligentne systemy alarmowe posiadają możliwość integracji z innymi instalacjami (system monitoringu, kontroli dostępu, wideodomofonowy), a także posiadają funkcje do zarządzania automatyką budynkową. W ten sposób każdy użytkownik może stworzyć jeden kompleksowy oraz skalowalny system zapewniający nie tylko ogólne bezpieczeństwo, ale również wygodę.


Dzięki wykorzystaniu inteligentnych rozwiązań w naszym domu możemy m.in.:  • monitorować pracę, a także konfigurować oraz zarządzać systemem zdalnie za pomocą aplikacji mobilnej na telefon lub smartfon


  • otrzymywać powiadomienia o wszelkich zdarzeniach; powiadomienia mogą być automatycznie przesyłane do służb ochroniarskich


  • zarządzać automatyką budynkową: sterowanie bramą wjazdową, zraszaczami ogrodowymi, roletami oraz żaluzjami okiennymi, oświetleniem, ogrzewaniem


  • tworzyć scenariusze sytuacyjne: programowanie kilku ciągów zdarzeń w ramach jednego scenariusza, np. seans filmowy może wiązać się z automatycznym zasłonieniem żaluzji, zgaszeniem światła i wysunięciem projektora
Ilustracja ukazująca schemat inteligentnego systemu alarmowego

Inteligentny system alarmowy

Podsumowanie


Decydującym czynnikiem w kontekście wyboru systemu alarmowego do domu jest wielkość budynku. W tym celu należy przygotować odpowiedni projekt systemu, który pozwoli określić nasze potrzeby, dobrać urządzenia , a także miejsca w których zostaną zamontowane. Należy pamiętać o możliwościach rozbudowy systemu, a także integracji z innymi instalacjami. Z tego względu warto zwrócić uwagę na wybór centrali z dodatkową ilością wejść alarmowych, a także modułami rozszerzeń do komunikacji TCP/IP. Inteligentne rozwiązania podniosą zdolności naszego systemu, bezpośrednio przyczyniając się do wzrostu bezpieczeństwa, a także wygody użytkowania.

ZYSKUJ WIĘCEJ!

Zapisz się i otrzymuj informacje o:
promocjach, okazjach, nowościach,
oraz cenne kody promocyjne!

Dodatkowo zapisując się do Newslettera
otrzymasz 50 zł na pierwsze zakupy

Zestaw kamer do biura

Biuro to miejsce, w którym zarówno pracownicy, jak i klienci powinni czuć się...

Zestaw kamer do domu

Dom jest dla większości z nas ostoją spokoju i bezpieczeństwa...

Zestaw kamer do firmy

Kamering wizyjny staje się powoli nieodłącznym elementem systemów...

Zestaw kamer do magazynu

Wysokiej klasy instalacje monitoringu wizyjnego są dziś...

Zestaw kamer do parkingu

Jak wiadomo systemy monitoringu szczególnie chętnie instalowane są w...

Zestaw kamer do przedszkola

Stale rozwijające się technologie monitoringu zdobywają coraz nowe...

Zestaw kamer do sklepu

Monitoring w sektorze handlu detalicznego sprawdza się już od wielu...

Zestaw kamer do szkoly

Monitoring w szkołach staje się coraz bardziej powszechny...

Zestaw kamer do uczelni

Monitoring w szkołach staje się coraz bardziej powszechny...

informacje o prezentowanej ofercie
Zobacz
jak stworzyć
SYSTEM KAMERINGU